TÒA A               Chi tiết>>
 • Số tầng: 25
 • Số căn: 253
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc
TÒA B          Chi tiết>>
 • Số tầng: 24
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Nam và Tây Bắc
TÒA C        Chi tiết>>
 • Số tầng: 24
 • Số căn: 264
 • Số căn/sàn: 11
 • Hướng nhìn: Đông Bắc và Tây Nam

MẶT BẰNG TOÀ A ( Chi tiết>> )

MẶT BẰNG TOÀ B ( Chi tiết>> )

MẶT BẰNG TOÀ C TỪ TẦNG 2 - 22 ( Chi tiết>> )

MẶT BẰNG TOÀ C TẦNG 23 ( Chi tiết>> )