CITI HOME‎ > ‎

MẶT BẰNG


Căn hộ Kiến Á Citi Home được xây dựng với 04 Block, từ 21 đến 23 tầng
Hiện đang mở bán Block A, Block B

MẶT BẰNG BLOCK A: CHI TIẾT

MẶT BẰNG BLOCK B: CHI TIẾT

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG