Mặt bằng

https://sites.google.com/site/canhokienaciti/du-an-biet-thu-lavila/mat-bang/LAYOUT%20VITRI-01.jpg
( Click vào hình để xem kích thước lớn hơn )