Thiết kế

Thiết kế theo kiến trúc Pháp theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại, mọi thiết kế đều tối ưu anh sáng cho không gian ở mở rộng, hòa nhịp với sông nước và cây xanh.